Zpovědník a případy sexuálního zneužívání

139.00 

Tomasz Liszewski , Krzysztof Matuszewski; Paulínky 2023

Popis

Mělo by být samozřejmé reagovat správně a s citem, když se ve zpovědnici objeví člověk zraněný sexuálním násilím. Kněz ale musí být připraven i na situaci, kdy ke svátosti smíření přijde sám pachatel nebo osoba, která je svědkem sexuálního zneužívání ve svém okolí. Brožura obsahuje také přílohu s důležitými informacemi z oblasti kanonického práva a českého trestního zákoníku, které se této problematiky týkají.