Za ruku s Pannou Marií

249.00 

Inès d’Oysonville; Paulínky 2023

Popis

Kniha přibližuje události z Mariina života, její velkou víru a lásku k Bohu, ale také ke každému z nás. Součástí jsou i známé mariánské modlitby a návod k modlitbě růžence, včetně rozjímání jednotlivých tajemství z Ježíšova života. Poznáme i několik světců, kteří Pannu Marii velice milovali a vedli k tomu i druhé. Cílem je pomoci dětem školního věku, aby ji nově objevili jako svou duchovní maminku a navázali s ní vztah, aby se k ní naučili s důvěrou obracet v modlitbě. Určeno dětem od 9 let.