Svatý Šarbel Machlúf

65.00 

Jiří Gračka, Paulínky

Popis

Šarbel Machlúf prožil většinu svého života v libanonském klášteře Annaya, z toho téměř 25 let strávil v nedaleké poustevně. Vedl neobyčejně přísný život pokání a oběti, každodenně se od půlnoci do rána modlil před svatostánkem. Sv. Šarbel, vzor dokonalého mnicha, je považován za jednoho z největších divotvůrců 19. století.