Příběhy z jiného vesmíru

138.00 

Marek Orko Vácha, Cesta 2015

Popis

Kéž je taková i tato kniha, snad svým způsobem legrační, lehká a nenáročná a snad i svým způsobem vážná. — z úvodu.
I když je každá z povídek z jiného prostředí, jsou spojeny myšlenkami, které jsou pro autora charakteristické.
Je to obdiv k Hospodinovu dílu a starost o ně. Je to pokora s jakou má člověk v tomto díle pokračova
t. Je to čistý otevřený postoj a láska k lidem. To vše okořeněno troškou humoru.