O pravé mariánské úctě

178.00 

Ludík Maria Grignon, Matice CM 2011

Popis

Jeden z nejznámějších spisů o Panně Marii vůbec. Papeže Jana Pavla II. ovlivnila tato kniha už jako mladého kněze tak, že si za své biskupské i papežské heslo vybral Grignionovu krátkou zásvětnou modlitbu Totus tuus: „Jsem celý Tvůj a všechno, co mám je Tvé, můj milý Ježíši, skrze Marii, Tvou svatou Matku.“ Publikace je doplněna světcovým životopisem a doporučeními několika papežů 20. století.

Kniha zřejmě vznikla kolem roku 1712; byla nalezena ve světcově pozůstalosti a poprvé vyšla v roce 1842.