Na cestě k Bohu II aneb Průvodce svátostmi

85.00 

Pavel Jagoš; Kartuziánské nakl. 2016

Popis

Posláním této kapesní příručky není doplňovat katechismus a výuku náboženství. Spíše chce na toto navázat a pomoci intenzivněji žít ze svátostí a s Kristem, v milosti posvěcující. Většinu modliteb z této knížečky lze použít ráno či večer, anebo při příležitostné návštěvě kostela. Příručka je určena školní mládeži, kterou má provázet až do dospělosti a k volbě životního stavu. Vyšlo s církevním schválením.