Malý kompas víry

119.00 

Max Kašparů

Matice cyrilometodějská, 1995

Kategorie:

Popis

Přitažlivý průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha usnadňuje orientaci v každodenním prožívání víry.