Karikatury Boha

99.00 

Lachmanová Kateřina; KNA 2014

Popis

Bůh přestárlý, vodič loutek, policajt, dobrácký Bůh anebo trapič…

Karikatury Boha jsou produktem čistě lidským, přesněji produktem lidské psychiky, která si ze střípků různých informací a vlastních vztahových zkušeností vytváří nějaký obraz Boha, více či méně posunutý od originálu. Největší vliv na náš počáteční obraz o Bohu mívají zkušenosti s pozemským otcem – dobré, špatné i nulové – a vůbec s autoritami. Naštěstí ale nejsme vydáni na pospas pouze nedokonalým lidským vzorům a vlivům: v životě každého z nás působí i Boží milost, Bůh sám touží dát se nám poznat.   (autorka)

 

Člověk se vždycky pouští na tenký led, chce-li mluvit o tom, jaký Bůh je a jaký není. „Jsem trochu nesvůj z přednášek s tematikou falešných představ o Bohu, neboť všechny představy o Bohu jsou falešné,“ doznává jeden náš známý autor a z jistého pohledu mu dávám za pravdu. Vždyť karikatur Boha by se dalo najít asi tolik, kolik je na zemi lidí, kteří si o něm utvářejí nějakou představu. Bůh ze své podstaty nekonečně přesahuje všechno naše chápání a všechny naše představy, říká Katka Lachmanová v úvodu své knihy. Proto zpracovala téma záměrně „lidovější“ formou, aby neodradilo čtenáře bez teologického nebo psychologického vzdělání.

V první části knihy zazní několik základních otázek ohledně karikatur Boha: co je jejich podstatou, proč se jimi vůbec zabývat, kde a jak vznikají, jak se předávají a kde čerpat, máme-li je nějak korigovat. V druhé části autorka pojmenovává a přibližuje několik konkrétních karikatur, které jsou dnes běžně „v oběhu“.