Jak dobrý je dostatečně dobrý

95.00 

Andy Stanley, Postila 2017

Popis

Jistěže existuje více cest, jak se dostat do nebe… Známý autor Andy Stanley se zabývá tímto tématem, kterému věří i mnoho křesťanů. Ale víra, že všichní dobří lidé jdou do nebe, s sebou nese mnoho problémů, tvrdí Stanley.
Dobrota se tedy neodměňuje? Není křesťanství spravedlivé? Možná, že není, říká autor. Čtenáři se 
dozvědí, proč Ježíš učil, že dobrota není ani požadavek pro vstup do nebe – a proč je křesťanství daleko za hranicí spravedlnosti. Andy Stanley vybízí věřící i skeptiky, aby si uvědomili Boží ohromnou milost a slitování.