Už jim nerozumíme

50.00 

Charles Mulier, Portál 1995

Popis

Kniha je určena především těm, kdo se věnují výchově dospívajících, tedy hlavně rodičům a těm, kteří působí v nejrůznějších společenstvích mládeže (vychovatelé, kněží, katecheté). Možná i samotné dospívající budou zajímat názory jejich vrstevníků. Autor totiž z autentických dopisů dospívajících, v nichž mladí odpovídají na nejrůznější otázky týkající se jejich života a názorů, vybral a roztřídil úryvky podle témat. Na ně navazuje svými úvahami a podněty pro práci s dospívajícími. Tak pomáhá dospělým při chápání světa dospívajících a naznačuje cesty k otevření bohatšího dialogu s nimi.