Slova potěšení a povzbuzení

298.00 

Jaro Křivohlavý; Česká biblická společnost 2024

Popis

Tato kniha přináší výběr biblických veršů ze Starého i Nového zákona, které hluboce oslovily Jara Křivohlavého (1925–2014), uznávaného profesora psychologie. Nabízí je k potěšení a povzbuzení všem, kdo hledají cestu a smysl života, i těm, kdo procházejí těžkými chvílemi. Na základě své osobní zkušenosti doporučuje Jaro Křivohlavý tyto vybrané verše jako inspiraci k zamyšlení a modlitbě. „Takováto modlitba spojená s nasloucháním biblické zvěsti a rozvažováním o ní může být setkáváním nebe a země v našem srdci. Potom, když dojde ke změně v našem nitru, může se tato změna projevit navenek v našem chování, jednání a v našich činech.“