Poslední ples

189.00 

Ilona Fryčová, Toužimský a Moravec, 2010

Kategorie: ,

Popis

Historická novela volně inspirovaná událostí zachycenou ve Starých letopisech českých, kdy roku 1509 za vlády krále Vladislava II. Jagellonského došlo na hradě v Ledči nad Sázavou k neobvyklé tragické události, při které zahynulo několik příslušníků rodu Ledečských.
Příběh líčí život pánů na hradě před onou tragédií i v n
ěkolika letech po ní.