Pane, obnov své zázraky

389.00 

Damien Stayne; Doron 2022

Popis

Kniha popisuje, jak se dnes charismata používají „v terénu“, a také zmiňuje jejich výjimečné a překvapivé projevy. Autor předává jen své osobní zkušenosti a to, čeho byl sám svědkem. Kéž to vše poslouží k upevnění víry, k pochopení teologie charismat a k jejich rozlišování v životě dnešní církve.
P. Raniero Cantalamessa, OFMCap.