Sleva

Osudy těžké jako kameny

199.00  50.00 

Mludek Ivo, KNA 2012

Popis

Říká se „co člověk to originál“, mohli bychom také říci jedinečný životní příběh. Každý z nás ví, jak je těžké celý život shrnout do několika vět, ale zároveň platí, že několik slov mnohdy vyjádří více, než dlouhé povídání. Vzpomínám na klienta azylového domu – nevděčníka, který tolikrát sociální pracovníky zklamal, tolik příležitostí nevyužil, podle mnohých si za spoustu problémů mohl sám. Má smysl mu pomáhat? A pak jsem uslyšel větu: „Když byl malý, nutil ho otec, aby močil na matku, kterou před tím zbil.“ Jak bychom my naložili s takovým vkladem do života? Kdo je viník? Kdo má právo soudit?//Sociální, charitativní či humanitární práce je krásná, ale náročná profese. Pokud se na ni má člověk dobře připravit, musí hodně studovat a musí mít také hodně praxe. A právě tím je naše škola specifi cká. Studenti sbírají zkušenosti ve stovkách zařízení v České republice a ve více než čtyřiceti zemích čtyř světadílů. Před sedmi lety v rámci volitelného předmětu Public relations pod vedením novináře Iva Mludka vznikl nápad, aby každý student sepsal příběh jednoho člověka, se kterým se na své praxi v zahraničí setkal. Uvědomili jsme si, že je velká škoda, pokud by tyto příběhy zůstaly pouze v paměti jednotlivých studentů. Tato zpočátku nenápadná myšlenka pokračovala symbolickým sebráním kamene z místa onoho setkání. Sochaře Lubomíra Dostála tato idea natolik oslovila, že stvořil unikátní sochu – „Sochu příběhů“, která je umístěna na nádvoří školy. Do ní jsou od roku 2006 tyto kameny – příběhy vkládány. Dvakrát ročně, vždy po návratu studentek a studentů z dlouhodobých praxí, se tak její podoba změní. Přibudou osudy tragické, plné utrpení i bolestí, ale také svědectví o nezměrné síle člověka, víře, lásce a naději, že dobro dokáže proměňovat svět.//Na začátku byla myšlenka vytvoření symbolického místa, kde se protnou osudy lidí z celého světa. Vzápětí jsme si ale uvědomili, že se stejnými svízeli se můžeme setkat v naší bezprostřední blízkosti. Budete-li chtít, přijeďte se na naši sochu podívat. Nezapomeňte ale prosím, že je to i vaše socha. Každý z nás může pomoc potřebovat, ale může ji také dát. Kéž jsou i pro vás následující stránky příležitostí pro zastavení se v každodenním shonu a uvědomění si podstatného. ////Martin BEDNÁŘ, ředitel školy