Na Sázavě 2

219.00 

Eduard Doubek, Triton 2018

Popis

Sbírka pověstí, spojených s místy kolem celého toku řeky. Téměř ve všech vystupují sice nadpřirozené bytosti a úkazy, ale je to jen pláštík sociální motivace a odplaty za zlé a násilné skutky spáchané boháči a pány na chudých poddaných. Mnohé z nich mají historické jádro, které autor v poznámkách uvádí.

Pozn.:

První díl je rozebrán.

Druhý díl je samostatná kniha nezávislá na první.