Křest v Duchu svatém

199.00 

Doktrinální komise ICCRS; Doron 2023

Popis

Dokument Křest v Duchu svatém vyšel v roce 2017 u příležitosti 50. výročí vzniku Katolické charismatické obnovy pod hlavičkou doktrinální komise ICCRS (nyní CHARIS International – koordinační ústředí Obnovy se sídlem ve Vatikánu). Zkoumá nejen biblické a patristické prameny, souvislost s iniciačními svátostmi a pastorační aspekty, ale především mnohotvárné ovoce této milosti, která proměňuje životy milionů lidí po celé světě.