Eskalupova hůl, lampa a kříž

99.00 

Jitka Dominika Krausová; AMIMS 2021

Popis

Podtitul: Svatí a věřící lékaři a zdravotníci

Téměř stovka medailonů představuje svaté (a kandidáty svatosti) lékaře, farmaceuty, sestry a zdravotníky z moderní doby. V knize je kromě portrétů také kapitola s podněty a otázkami k rozjímání – jednak pro všechny nad zdravím, nemocí, léčbou, jednak speciálně pro lékaře a zdravotní sestry vzhledem k jejich povolání.