Dědictví

380.00 

Helena Havlíčková, Poznání 2008

Popis

Kniha Dědictví – s podtitulem – kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948 – 1989, autorky Heleny Havlíčkové je komplexním a zároveň velice sugestivním pohledem na dějiny soužití komunistické diktatury s křesťany. Kniha je postavena na základě osobních svědectví několika desítek odsouzených a celé řady jinak perzekuovaných křesťanu. Historik Vojtěch Vlček, fotograf Jindřich Štreit a akademický sochař Otmar Oliva napomohli k tomu, aby kniha získala jak historické ucelenosti, tak na výtvarné hodnotě.