Chvalte a dobrořečte

69.00 

Doron 2023

Popis

Podtitul:

Modlitby svatého Františka z Assisi

Dárková brožura textů svatého Františka vychází při příležitosti osmistých výročí spojených s „Chuďáskem z Assisi“. Je obohacena o fotky bratra Bernarda Mléčky z míst spojených se svatým Františkem. Kéž tato malá příručka modliteb přinese užitek všem poutníkům na tato místa. Věřím, že může být inspirací i těm z vás, kteří se budete Františkovy modlitby modlit tam, kde se právě nacházíte. Kéž jeho hlas rozezní naše nitro chválou našeho Pána a Spasitele i soucitem k jeho utrpení. Z předmluvy bratra Jakuba Františka Sadílka OFM, provinčního ministra bratří františkánů